Login: 

Hasło: 
Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2024

Pobierz wyniki uzyskane przez uczniów szkoły

Wyniki mogą ulec drobnym korektom i uzupełnieniom
Zasady logowania dostępne są w naszym komunikacie na koncie Szkolnego Koordynatora Konkursu

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem prawidłowe wypełnienie karty odpowiedzi było elementem konkursu!

W związku z tym wyniki uczniów "bez klas" nie będą traktowane na równi z wynikami uczniów, którzy swoje karty wypełnili prawidłowo. Nie będą oni klasyfikowani.
Informacje o odpowiedziach ucznia, który nie zakodował swojej kategorii w karcie odpowiedzi przekazujemy TYLKO Szkolnemu Opiekunowi Konkursu w oparciu o przesłaną na adres kangur@ssodelta.edu.pl informację zawierajacą: kod szkoły, imię i nazwisko oraz kategorię (klasę) ucznia.
Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe DELTA , 40-063 Katowice, ul. Żwirki i Wigury 32/5a
tel.: 501845408 e-mail: ssodelta@wp.pl www.ssodelta.edu.pl