Login: 

Hasło: 
Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2023

Pobierz wyniki uzyskane przez uczniów szkoły

Wyniki mogą ulec drobnym korektom i uzupełnieniom
Zasady logowania dostępne są w naszym komunikacie na koncie Szkolnego Koordynatora Konkursu

Zgodnie z Regulaminem prawidłowe wypełnienie karty odpowiedzi było elementem konkursu
Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe DELTA , 40-063 Katowice, ul. Żwirki i Wigury 32/5a
tel.: 501845408 e-mail: ssodelta@wp.pl www.ssodelta.edu.pl