ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE DELTA
Adres:40-063 Katowice, Żwirki i Wigury 32/5a
E-mail: ssodelta@wp.pl
Telefon: 501 845408
Strona www:http://www.ssodelta.edu.pl
Dyżury: czwartek, godz.: 09.00 - 11.00
czwartek, godz. 14.00 - 16.00
UWAGA:
Informacje i zapytania dot. konkursów proszę przesyłać na dedykowane adresy mailowe:
KANGUR - kangur@ssodelta.edu.pl      FOX - fox@ssodelta.edu.pl