Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY 2022”

17 marca 2022 r. - czwartek, godz. 9.00*

Podstawowe zasady organizacji konkursu w regionie katowickim

1. Regionalnym organizatorem konkursu jest Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA” w Katowicach. Konkurs obejmuje uczniów wszystkich typów szkół z następujących powiatów: Będzin, Bieruń-Lędziny, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary śląskie, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żor.
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem
>>>

2. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym, uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizacyjną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpisowe w wysokości 12 zł od osoby. Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność oświatową.

3. Konkurs ma charakter jednorazowego testu trwającego 75 minut, poza sprawami organizacyjnymi.

4. Zakłada się przeprowadzenie konkursu w terminie 17 marca 2022 r. - godz. 9.00*

5. Szkolny Koordynator Konkursu zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2022 r. .

 • Dokonać zgłoszenia internetowo - Szkoły zarejestrowane w poprzedniej edycji korzystają z już istniejącego konta w celu zgłoszenia udziału w konkursie - Opiekun przesyła mailem zgłoszenie - zgodę Dyrektora Szkoły oraz wprowadza zgłoszenie ilościowe;
 • Szkoły zgłaszane do konkursu po raz pierwszy wypełniają formularz rejestracji szkoły i z utworzonego konta wprowadzają zgłoszenie ilościowe oraz przesyłąją zgodę Dyrektora na udział w Konkursie.
  Dla każdej szkoły rejestrowane jest przez Koordynatora Szkolnego Konkursu tylko jedno konto umożliwiające zarządzanie zgłoszeniami oraz pozwalające na dostęp do wyników konkursu
 • Instrukcja zgłoszenia dostępna jest tutaj>>.
  Wzór zgłoszenia/zgody dyrektora
  tutaj>>
 • Wpłacić wpisowe za uczestników (12 zł od uczestnika) na konto:
  Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”, 40-063 Katowice ul. Żwirki i Wigury 32/5a

  Bank MILLENNIUM SA 96 1160 2202 0000 0000 1210 5549
  Tytuł wpłaty: KANGUR + dane szkoły
 • Wysłać, tylko e-mailem, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. skan wydrukowanego i podpisanego przez dyrektora zgłoszenia do bieżącej edycji konkursu oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego.

Dopiero po otrzymaniu skanu zgłoszenia (zgody Dyrektora) i potwierdzeniu dokonania wpłaty za wprowadzonych do systemu uczestników, zgłoszenie zostaje zatwierdzone i szkoła otrzymuje kod.

6. Koordynator zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości przebiegu procesu zgłoszenia udziału oraz realizacji działań wynikających z komunikatów umieszczanych stronie www.ssodelta.edu.pl i otrzymywanych drogą e-mailową.

7. Informacja o sposobie i terminach dystrybucji materiałów konkursowych umieszczona zostanie na stronach www.ssodelta.edu.pl.

8. Szkolny Koordynator Konkursu przeprowadza konkursu w oznaczonym dniu, w sposób zgodny z otrzymaną wraz z materiałami instrukcją instrukcją.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników lub prawo dyskwalifikacji uczestników w uzasadnionych przypadkach.

10. Po rozwiązaniu testu, szkolni Koordynatorzy dostarczają, w dniu konkursu, wypełnione karty odpowiedzi zamknięte w kopertach zwrotnych pod wskazany adres lub przesyłają listem poleconym na adres Stowarzyszenia.

11. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie otrzyma imienną listę wyników, która dostępna będzie również poprzez konto Szkolnego Koordynatora Konkursu oraz informację o podziale nagród.

Dodatkowe informacje można uzyskać: na stronie www.ssodelta.edu.pl, poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numerem telefonu: 501 845 408.

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie (§7, §18, §21) Głównego Organizatora oraz z Instrukcją organizacji i przebiegu Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” Regionalnego Organizatora Konkursu. Zwłaszcza - §21:
"Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu w formie zdalnej, we współpracy ze Szkolnym Koordynatorem Konkursu. W takiej sytuacji Komitet określa termin oraz sposób przeprowadzenia Konkursu w formie zdalnej. W formie zdalnej nie przyznaje się nagród ani tytułów, o których mowa w § 19 i w § 20 niniejszego Regulaminu. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnego Koordynatora Konkursu.
Czas rozwiązywania testu w formie zdalnej zostaje wydłużony do 90 minut.”

*z przyczyn niezależnych od organizatora, termin i forma konkursu mogą ulec zmianie, o czym z wyprzedzeniem zostaną powiadomieni szkolni organizatorzy konkursu
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SZKOŁY REGIONU KATOWICKIEGO
PLANOWANY TERMIN, TO:

17 marca 2022 roku, godz. 9.00

Bezpośrednio po otrzymaniu informacji od organizatora zostaną one udostępnione również na naszych stronach

Prosimy o kierowanie korespondencji dot. konkursu KANGUR na dedykowany adres mailowy:
kangur@ssodelta.edu.pl

Szkolnych koordynatorów prosimy o zweryfikowanie i ewentualną aktualizację danych szkoły, w tym adresu e-mail.
 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.