Informujemy, że opracowane wyniki uczniów szkół regionu katowickiego biorących udział w konkursie przeprowadzonym w trybie stacjonarnym dostępne są dla Szkolnego Koordynatora Konkursu po zalogowaniu

Informacja o sposobie logowania dostępna jest dla Koordynatora w komunikacie na koncie konkursowym szkoły.

Komunikat końcowy:

Dystrybucja materiałów pokonkursowych:

 

Szanowni Państwo Szkolni Koordynatorzy Konkursu.
Ze względu na ograniczenia obowiązujące obecnie w kraju, w części szkół (klas) przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej może być niemożliwe. W tych okolicznościach, by dać uczniom szansę udziału w konkursie, przygotowaliśmy jego wariant w formie zdalnej (elektronicznej – za pośrednictwem internetu). Co do zasady, w miarę możliwości, konkurs powinien odbywać się w wersji stacjonarnej.
Dostęp do poszczególnych instrukcji (dla nauczyciela i ucznia) zgodnie z informacją na stronie głównej- https://www.kangur-mat.pl/index.php

 

Informujemy, że zgodnie z załączoną decyzją Komitetu Organizacyjnego Konkursu termin konkursu zostaje przesunięty na
22 kwietnia, 2021 r. - godz. 9.00Prosimy o kierowanie korespondencji dot. konkursu KANGUR na dedykowany adres mailowy:
kangur@ssodelta.edu.pl

Szkolnych koordynatorów prosimy o zweryfikowanie i ewentualną aktualizację danych szkoły, w tym adresu e-mail.
 

W związku z upływem terminu zgłoszeń ewentualne nowe zgłoszenia lub modyfikację ilości uczestników (tylko zwiększenie ich liczby) będzie można realizować jedynie w drodze przesłania pełnej informacji na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 27 marca br.

- modyfikacja (dla założonego już konta Szkolnego Opiekuna Konkursu) powinna zawierać liczbę uczestników - kategorię wiekową, kod szkoły (login), potwierdzenie wpłaty wpisowego.
Prosimy o wpisanie w temacie maila kodu szkoły

- nowe zgłoszenie powinno zawierać dane szkoły, dane koordynatora, liczbę uczestników w poszczególnych kategoriach oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego i zgodę dyrektora.

Dokumenty związane ze zgłoszeniem szkoły do konkursu proszę przesyłać wyłącznie na przypisany do konkursu adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w postaci skanu.
 

Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY 2021”

22 kwietnia 2021 r. - czwartek, godz. 9.00*
Termin konkursu został przesunięty ze względu na egzamin ósmoklasisty

Podstawowe zasady organizacji konkursu w regionie katowickim

1. Regionalnym organizatorem konkursu jest Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA” w Katowicach. Konkurs obejmuje uczniów wszystkich typów szkół z następujących powiatów: Będzin, Bieruń-Lędziny, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary śląskie, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żor.
Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem uchwalonym 12 listopada 2020 r.
>>>

2. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym, uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizacyjną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpisowe w wysokości 10 zł od osoby. Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność oświatową.

3. Konkurs ma charakter jednorazowego testu trwającego 75 minut, poza sprawami organizacyjnymi.

4. Konkurs odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. - godz. 9.00*

5. Szkolny Koordynator Konkursu zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie do 08.02.2021 r. ZMIANA  15 lutego br.

 • Dokonać zgłoszenia internetowo - Szkoły zarejestrowane w poprzedniej edycji korzystają z już istniejącego konta w celu zgłoszenia udziału w konkursie - Opiekun wprowadza tylko zgłoszenie ilościowe - zgodnie z dostępną poprzez stronę www.ssodelta.edu.pl instrukcją.
 • Szkoły zgłaszane do konkursu po raz pierwszy wypełniają formularz rejestracji szkoły i z utworzonego konta wprowadzają zgłoszenie ilościowe.
  Dla każdej szkoły rejestrowane jest przez Koordynatora Szkolnego Konkursu tylko jedno konto umożliwiające zarządzanie zgłoszeniami oraz pozwalające na dostęp do wyników konkursu
 • Instrukcja zgłoszenia dostępna jest tutaj>>.
 • Wpłacić wpisowe za uczestników (10 zł od uczestnika) na konto:
  Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”, 40-063 Katowice ul. Żwirki i Wigury 32/5a

  Bank MILLENNIUM SA 96 1160 2202 0000 0000 1210 5549
  Tytuł wpłaty: KANGUR + dane szkoły
 • Wysłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. skan wydrukowanego i podpisanego przez dyrektora zgłoszenia oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego.

Dopiero po otrzymaniu skanu zgłoszenia i potwierdzeniu dokonania wpłaty zgłoszenie zostaje zatwierdzone i szkoła otrzymuje kod.

6. Koordynator zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości przebiegu procesu zgłoszenia udziału oraz realizacji działań wynikających z komunikatów umieszczanych stronie www.ssodelta.edu.pl i otrzymywanych drogą e-mailową.

7. Informacja o sposobie i terminach dystrybucji materiałów konkursowych umieszczona zostanie na stronach www.ssodelta.edu.pl.

8. Szkolny Koordynator Konkursu przeprowadza konkursu w oznaczonym dniu, w sposób zgodny z otrzymaną wraz z materiałami instrukcją instrukcją.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników lub prawo dyskwalifikacji uczestników w uzasadnionych przypadkach.

10. Po rozwiązaniu testu, szkolni Koordynatorzy dostarczają, w dniu konkursu, wypełnione karty odpowiedzi zamknięte w kopertach zwrotnych pod wskazany adres lub przesyłają listem poleconym na adres Stowarzyszenia.

11. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie otrzyma imienną listę wyników, która dostępna będzie również poprzez konto Szkolnego Koordynatora Konkursu oraz informację o podziale nagród.

Dodatkowe informacje można uzyskać: na stronie www.ssodelta.edu.pl, poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod numerem telefonu: 501 845 408.

*z przyczyn niezależnych od organizatora, termin i forma konkursu mogą ulec zmianie, o czym z wyprzedzeniem zostaną powiadomieni szkolni organizatorzy konkursu

Ze względu na próbny egzamin ósmoklasisty termin konkursu został przesunięty na 22 kwietnia, godzina 9.00

Decyzja i zasady

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.