Biorąc pod uwagę sytuację staramy się na bieżąco wspierać Państwa działania związane z realizacją konkursu w wersji on-line. W tej sekcji umieszczać będziemy odpowiedzi na pytania natury technicznej.

ISTOTNE UŁATWIENIE  - JAK SERYJNIE PRZYPISAĆ UCZNIÓW (ich loginy) DO WYBRANEJ KATEGORII WIEKOWEJ.

Po zalogowaniu się na konto szkoły na platformie dzwonek.pl (dane dostępowe znajdują się na koncie Szkolnego Koordynatora Konkursu https://www.kangur-mat.pl/szkola.php):
1. przechodzimy do--> zakładka Konkursy.
2.
Przy kategorii zgłoszonej do konkursu, przy której widnieje login Twojej szkoły (Kangur_J... i ikonka "i") klikamy z prawej strony na --> Zarządzaj, wybieramy opcję zarządzaj członkami.
3.
Na otwartej podstronie: Zarządzaj uczestnikami konkursu z Twojej szkoły w dolnej części (Zbiorowe dodawanie uczestników konkursu) klikamy po prawej stronie pola "Członkowie szkoły nie przypisani do klas" na --> rozwiń
4.na rozwiniętej liście loginów zaznaczamy te, które przekażemy uczniom danej kategorii wraz z hasłami w celu zarejestrowania się przez nich w danej turze "próbna" lub "konkurs". Klikamy na samym dole DODAJ
5. Wracamy do wyboru kolejnej kategorii wiekowej i powtarzamy procedurę przydziału uczniów (loginów) do tej nowej kategorii.

A. Jak przebiega przypisywanie uczniów?

Po zalogowaniu i wybraniu zakładki "Konkursy" widać listę wszystkich konkursów od żaczka do Studenta zarówno próbne o nazwach np:
Konkurs próbny - Kangur Maluch - Sesja 14:15
jak i właściwy -  Kangur 2020 - Maluch - Sesja 16:45
Przy konkursach, które są przypisane do danej szkoły jest ikonka "i" oraz login nauczyciela (np. Kangur_XRGS). Zawsze jest ich 12 (6 kategorii próbnych i 6 kategorii  właściwych) Wybieramy tylko te kategorie, które nas interesują.
Po przypisaniu do danego konkursu np. Żaczek, należy ponowni wrócić do zakładki "Konkursy", wybrać inna kategorię, np. Konkurs próbny -  Kangur Beniamin i przypisać uczniów.

B. Czy na serwerze nauczyciel wprowadza dane uczniów?

Nauczyciel nie musi nic wpisywać na serwerze, a jedynie przypisać uczniów (odpowiednie loginy) do danej kategorii (w konkursie próbnymy i konkursie właściwym). To nie jest skomplikowane i idzie dość sprawnie.

 

C. Czy można zgłosić udział dodatkowego uczestnika?

Odwołanie zajęć w szkole odbyło się dosłownie na kilka dni przed konkursem, zatem listy uczestników były już zamknięte. Tym samym nie przewidujemy przyjmowania kolejnych zgłoszeń.
W konkursie można korzystać tylko z kont utworzonych automatycznie przez Organizatora Ogólnopolskiego.

D. Proszę mi powiedzieć co mam zrobić, uczeń niepełnoletni podczas logowania zapisał,że jest pełnoletni. Czy jest możliwość dokonania zmiany?

Generalnie, nie ma to wpływu na przebieg samego konkursu. Bardziej chodzi o regulamin platformy.Mżna uspokoić ucznia, że nie ma to wpływu na możliwość udziału w konkursie


E. Widzę kategorie Sudent, a nie nie mam uczniów w tej kategorii

Każda szkoła jest przypisana do 12 konkursów:
- 6 kategorii próbnych, np. Konkurs próbny - Kangur Maluch - Sesja 14:15
- 6 kategorii właściwych np. Kangur 2020 - Maluch - Sesja 16:45
Przy konkursach (właściwych godzinach) dla każdej szkoły wyświetla się login nauczyciela, a po prawej stronie jest aktywny przycisk "Zarządzaj"
Oczywiście jeśli szkoła nie ma uczniów z danej kategorii, nie  przypisuje do niej uczniów.


F.
Źle przyporządkowałam ucznia do kategorii W zgłoszeniu (pierwotnym) ucznia klasy 7 przyporządkowałam do kategorii kl 6 Beniamin a uczeń powinien być w kategorii Kadet. Czy można to jeszcze naprawić ?"

Zmiana kategorii nie stanowi problemu. W obrębie przydzielonych kont można tego dokonać.

1. Po zalogowaniu wybrać zakładkę:      "Konkursy"
2. Przy konkursie, do którego błędnie przypisano ucznia kliknąć:      "Zarządzaj" --"Zarządzaj członkami"
3. Na liście "Obecni uczestnicy konkursu" przy błędnie wpisanym  loginie wcisnąć przycisk: "Usuń" i już uczeń jest wypisany. Dalej powtórzyć procedurę dopisywania do właściwej kategorii,tzn.
4. Wrócić do konkursów, wybrać zakładkę:   "Konkursy"
5. Przy konkursie, do którego chcemy przypisać ucznia kliknąć:      "Zarządzaj" --"Zarządzaj członkami"
6. Na dole strony w sekcji "Zbiorowe dodawanie uczestników konkursu"   przy opcji "Członkowie szkoły nie przypisani do klas" wybrać "Rozwiń"
7. Wybrać odpowiedni login, zaznaczyć ptaszkiem z prawej strony i  wcisnąć przycisk na dole strony "Dodaj".
KONIEC

G. Czy jest możliwość zmiany kategorii w konkursie Kangur względem pierwotnego zgłoszenia?

Decyduje sumaryczna liczba loginów, które zostały przydzielone Pani w oparciu o zatwierdzone zgłoszenie w systemie rejestarcji do konkursu. W tych ramach można przypisywać uczniów do prawidłowej dla nich kategorii wiekowej.

Zmieniony (piątek, 22 maja 2020 08:14)

 

INSTRUKCJA krok po kroku

1. Zalogować się na konto szkoły "kangurowe": https://www.kangur-mat.pl/szkola.php

2. Na koncie "kangurowym" nauczyciel ma dostępne:
- swój login i hasło do platformy dzwonek.pl
- instrukcję dla opiekuna szkolnego,
- listę loginów i haseł dla uczniów do platformy dzwonek.pl
- instrukcje dla ucznia

3. Przypisać (w swoich notatkach) do loginów uczniów zgłoszonych do konkursów i rozesłać tym uczniom indywidualnie przypisane loginy i hasła Może w tym celu skorzystać z pomocy innych nauczycieli matematyki lub wychowawców.

4. Zalogować się na platformie dzwonek.pl, zaakceptować regulamin i przypisać loginy uczniów do odpowiednich konkursów według instrukcji. 

Każdego ucznia przypisujemy do dwóch konkursów w jego kategorii, próbnego i właściwego. Skrót poniżej.

A. Po zalogowaniu i wybraniu zakładki "Konkursy" widać listę wszystkich konkursów od żaczka do Studenta zarówno próbne o nazwach np: Konkurs próbny - Kangur Maluch - Sesja 14:15 jak i właściwe: Kangur 2020 - Maluch - Sesja 16:45
B. Przy konkursach, które są przypisane do danej szkoły jest ikonka "i" oraz login nauczyciela (np. Kangur_XRGS). Zawsze jest ich 12 (6 kategorii próbnych i 6 kategorii  właściwych). Wybieramy tylko te kategorie, które nas interesują. Oczywiście jeśli szkoła nie ma uczniów z danej kategorii, nie przypisuje do niej uczniów.
C. Przy konkursie, do którego chcemy przypisać ucznia kliknąć: "Zarządzaj" --> "Zarządzaj członkami".
D. Na dole strony w sekcji "Zbiorowe dodawanie uczestników konkursu" przy opcji "Członkowie szkoły nie przypisani do klas" wybrać "Rozwiń"
E. Wybrać odpowiedni login, zaznaczyć ptaszkiem z prawej strony i wcisnąć przycisk na dole strony "Dodaj".
F. Po przypisaniu do danego konkursu np. Żaczek, należy ponowni wrócić do zakładki "Konkursy", wybrać inna kategorię, np. Konkurs próbny - Kangur Żaczek i przypisać uczniów.

Zmieniony (środa, 20 maja 2020 14:56)

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.