FOX 2018 - materiały przygotowawcze

Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. "trzech pytań gratis" (czyli o podanej wcześniej tematyce):

Obszary tematyczne:

Wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2018:

Wymienione lekturki należy zamawiać bezpośrednio w wydawnictwie korzystając z formularza on-line lub składając pisemne zamówienie faksem na numer: (22) 209 25 41 lub e-mail'em na adres: office@mmpp.pl albo pocztą na adres: ELT Poland Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Okulickiego 7/9.
Książki można również nabyć w sieci księgarń: Bookland, Omnibus, Polanglo, Columbus, Integra.

Testy z poprzednich edycji

Kittens Bunnies Ducks Lions Eagles
Kittens - kl. 3 i 4 SP Bunnies - kl. 5 i 6 SP Ducks - kl. I i II gimnazjum Lions - kl. III gimnazjum i I szk. ponadgim. Eagles - kl. II i III szk. ponadgim. KLUCZ
2018 test Kittens 2018 test Bunnies 2018 test Ducks 2018 test Lions 2018 test Eagles 2018 klucz odpowiedzi 2018
2017 test Kittens 2017 test Bunnies 2017 test Ducks 2017 test Lions 2017 test Eagles 2017 klucz odpowiedzi 2017
2016 test Kittens 2016 test Bunnies 2016 test Ducks 2016 test Lions 2016 test Eagles 2016 klucz odpowiedzi 2016
2015 test Kittens 2014 test Bunnies 2015 test Ducks 2015 test Lions 2015 test Eagles 2015 klucz odpowiedzi 2015
2014 test Kittens 2014 test Bunnies 2014 test Ducks 2014 test Lions 2014 test Eagles 2014 klucz odpowiedzi 2014
2013 test Kittens 2013 test Bunnies 2013 test Ducks 2013 test Lions 2013 test Eagles 2013 klucz odpowiedzi 2013
2012 test Kittens 2012 test Bunnies 2012 test Ducks 2012 test Lions 2012 test Eagles 2012 klucz odpowiedzi 2012
2011 test Kittens 2011 test Bunnies 2011 test Ducks 2011 test Lions 2011 test Eagles 2011 klucz odpowiedzi 2011
2010 test Kittens 2010 test Bunnies 2010 test Ducks 2010 test Lions 2010 test Eagles 2010 klucz odpowiedzi 2010
2009 test Kittens 2009 test Bunnies 2009 test Ducks 2009 test Lions 2009 test Eagles 2009 klucz odpowiedzi 2009
2008 test Kittens 2008 test Bunnies 2008 test Ducks 2008 test Lions 2008 test Eagles 2008 klucz odpowiedzi 2008
2007 test niedostępny test Bunnies 2007 test Ducks 2007 test Lions 2007 test Eagles 2007 klucz odpowiedzi 2007
2006 test niedostępny test Bunnies 2006 test Ducks 2006 test Lions 2006 test Eagles 2006 klucz odpowiedzi 2006
2005 test niedostępny test Bunnies 2005 test Ducks 2005 test Lions 2005 test Eagles 2005 klucz odpowiedzi 2005
2004 test niedostępny test Bunnies 2004 test Ducks 2004 test Lions 2004 test Eagles 2004 klucz odpowiedzi 2004
2003 test niedostępny test Bunnies 2003 test Ducks 2003 test Lions 2003 test Eagles 2003 klucz odpowiedzi 2003
2002 test niedostępny test Bunnies 2002 test Ducks 2002 test Lions 2002 test Eagles 2002 klucz odpowiedzi 2002